PLATANUS Ochrona Środowiska - PAWEŁ DUDEK

Działalność Firmy

Usługi z zakresu ochrony środowiska: raporty oddziaływania na środowisko, karty informacyjne, operaty wodnoprawne, inwentaryzacje przyrodnicze,nadzór herpetologiczny, monitoring przyrodniczy, programy ochrony środowiska, ekofizjografie, pomiary hałasu w środowisku przy drogach i kolejach, obliczenia zanieczyszczeń powietrza itp.

Doświadczenie

Długoletnie doświadczenia w branży ochrony środowiska zapoczątkowane studiami na kierunku geografia, w katedrze ochrony środowiska na Uniwersytecie Śląskim, zakres Ochrona i Kształtowanie Środowiska.

Kontakt

Tel.: 501 398 608
E-mail: platanuskatowice@gmail.com
https://www.facebook.com/platanuskatowice/